Privacystatement MHS Media

Identificatiegegevens:
– Naam bedrijf: MHS Media
– Adres: Europaplein 819, 3256WR Utrecht
– KVK-nummer: 86247069
– BTW-nummer: NL004214897B81

Definities:
– Identificeerbaar: De identiteit van de natuurlijke persoon kan indirect worden afgeleid, bijvoorbeeld aan de hand van een kenteken en/of een IP-adres.

Inleiding:
Dit privacystatement is van toepassing op MHS Media en heeft als doel het informeren van betrokkenen over het gebruik van persoonsgegevens, de doeleinden van verwerking, de beveiliging van gegevens, en de rechten van betrokkenen.

Categorieën van betrokkenen:
– Klanten
– Prospects en/of suspects
– Bezoekers van de website
– Werknemers of overige medewerkers (zzp’ers, uitzendkrachten, payrollmedewerkers en/of andere opdrachtnemers)
– Leveranciers
– Opdrachtgevers, klanten, donateurs, leden en/of andere betrokkenen van klanten
– Prospects en/of suspects van klanten
– Bezoekers van de website van klanten
– Werknemers van klanten of andere medewerkers (zzp’ers, uitzendkrachten, payrollmedewerkers en/of andere opdrachtnemers van klanten)
– Leveranciers van klanten

Verwerking van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden verzameld voor het ontwerpen, bouwen, onderhouden en hosten van op maat gemaakte websites, online marketing, trainingen voor klanten, en het verbeteren van dienstverlening. Gegevenscategorieën omvatten bezoekersgegevens, klantgegevens, doelgroepgegevens, bezoekstatistieken, en factuurgegevens.

Doeleinde statement:
Dit statement informeert betrokkenen over het gebruik van persoonsgegevens, doeleinden van verwerking, beveiliging, en rechten als betrokkene.

Zorgvuldigheid:
MHS Media behandelt persoonsgegevens met zorgvuldigheid en slaat deze op in een beveiligde omgeving. Verwerking voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Grondslagen van de verwerking:
Gegevensverwerking vindt plaats ter uitvoering van wetten, overeenkomsten, optimalisatie van dienstverlening, en op basis van gerechtvaardigd belang.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker:
MHS Media fungeert als verwerker voor klantgegevens en als verwerkingsverantwoordelijke voor eigen klant-, werknemer-, sollicitant-, leveranciers-, en websitebezoekersgegevens.

Contactgegevens:
– Bedrijfsnaam: MHS Media
– Adres: Europaplein 819, 3256WR Utrecht
– Telefoon: 030 227 4000
– E-mail: info@mhsmedia.nl
– Website: https://mhsmedia.nl

Toepassing:
Dit privacybeleid geldt voor alle diensten en websites van MHS Media en voor gegevens verstrekt door klanten, werknemers, sollicitanten, leveranciers, en websitebezoekers.

**Verstrekking van persoonsgegevens is niet verplicht:**
Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht, maar noodzakelijk voor dienstverlening. MHS Media benadrukt dat het vrijwillig is om gegevens te verstrekken.

Doeleinden van gegevensverwerking:
Gegevens worden verwerkt voor overeenkomsten, relatiebeheer, uitbreiding klantenbestand, nieuwsbrieven, contactaanvragen, optimalisatie websites, online marketing, en informatieverstrekking.

Gegevensverwerking van werknemers en sollicitanten:
Verwerking omvat naleving van wetten, uitvoering van arbeidsovereenkomsten, overige overeenkomsten, sollicitatieprocedures, en personeelsdossiers.

Derden en verwerkers:
Gegevens kunnen worden verstrekt aan verwerkers voor hosting, administratie, en nieuwsbriefverzending. Verwer

kers voldoen aan AVG.

Beveiliging:
MHS Media treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn:
Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig voor het doel van verwerking, of volgens wettelijke bewaartermijnen.

Rechten betrokkenen:
Betrokkenen hebben recht op inzage, correctie, verwijdering, overdraagbaarheid, bezwaar, en intrekking van toestemming.

Toestemming:
Wanneer toestemming vereist is, zal MHS Media deze expliciet vragen en vastleggen.

Wijzigingen privacystatement:
MHS Media behoudt het recht dit privacystatement te wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens:
Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen:
Vragen over dit privacystatement kunnen worden gesteld via info@mhsmedia.nl.

Versie:
Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 3 januari 2024.